necklaces

 • pow, pow! charm, gold dipped pow, pow! charm, gold dipped

  $58.00
 • graduation dragonfly necklace, gold dipped graduation dragonfly necklace, gold dipped

  $58.00
 • daughter sideways heart necklace, gold dipped daughter sideways heart necklace, gold dipped

  $54.00
 • honey bunny cute bunny necklace, gold dipped honey bunny cute bunny necklace, gold dipped

  $58.00
 • guardian angel, angel wings necklace, gold dipped guardian angel, angel wings necklace, gold dipped

  $58.00
 • spiritual ganesh necklace, gold dipped spiritual ganesh necklace, gold dipped

  $58.00
 • make waves rope sailboat necklace, gold dipped make waves rope sailboat necklace, gold dipped

  $58.00
 • let go winged heart necklace, gold dipped let go winged heart necklace, gold dipped

  $58.00
 • sister wishbone necklace, gold dipped sister wishbone necklace, gold dipped

  $58.00
 • smooth sailing anchor heart necklace, gold dipped smooth sailing anchor heart necklace, gold dipped

  $58.00
 • graduation heart key necklace, gold dipped graduation heart key necklace, gold dipped

  $58.00
 • teacher teeny wishbone necklace, gold dipped teacher teeny wishbone necklace, gold dipped

  $58.00