necklaces

 • pow, pow! charm, gold dipped pow, pow! charm, gold dipped

  $58.00
 • happy birthday teeny star necklace, gold dipped happy birthday teeny star necklace, gold dipped

  $58.00
 • graduation dragonfly necklace, gold dipped graduation dragonfly necklace, gold dipped

  $58.00
 • make waves rope sailboat necklace, gold dipped make waves rope sailboat necklace, gold dipped

  $58.00
 • honey bunny cute bunny necklace, gold dipped honey bunny cute bunny necklace, gold dipped

  $58.00
 • set the world on fire dragon necklace, gold dipped set the world on fire dragon necklace, gold dipped

  $58.00
 • sister teeny angel wings necklace, gold dipped sister teeny angel wings necklace, gold dipped

  $58.00
 • smooth sailing anchor heart necklace, gold dipped smooth sailing anchor heart necklace, gold dipped

  $58.00
 • luck four leaf clover necklace, gold dipped luck four leaf clover necklace, gold dipped

  $58.00
 • light as a feather, feather necklace, gold dipped light as a feather, feather necklace, gold dipped

  $58.00
 • happy tails dog bone necklace, gold dipped happy tails dog bone necklace, gold dipped

  $58.00
 • let go winged heart necklace, gold dipped let go winged heart necklace, gold dipped

  $58.00