necklaces

 • pow, pow! charm, gold dipped pow, pow! charm, gold dipped

  $58.00
  buy 2 get a 3rd free!
 • ommmmmmm, om charm necklace, sterling silver ommmmmmm, om charm necklace, sterling silver

  $48.00
  buy 2 get a 3rd free!
 • congratulations starburst necklace, gold dipped congratulations starburst necklace, gold dipped

  $58.00
  buy 2 get a 3rd free!
 • look within eye necklace, sterling silver look within eye necklace, sterling silver

  $46.00
  buy 2 get a 3rd free!
 • take chances horn necklace, gold dipped take chances horn necklace, gold dipped

  $58.00
  buy 2 get a 3rd free!
 • bee sweet honeycomb necklace, sterling silver bee sweet honeycomb necklace, sterling silver

  $48.00
  buy 2 get a 3rd free!
 • tutto bene italian horn necklace, gold dipped tutto bene italian horn necklace, gold dipped

  $58.00
  buy 2 get a 3rd free!
 • today is buddah-full, buddha head charm, gold dipped today is buddah-full, buddha head charm, gold dipped

  $58.00
  buy 2 get a 3rd free!
 • sacred scarab necklace, sterling silver sacred scarab necklace, sterling silver

  $48.00
  buy 2 get a 3rd free!
 • saint christopher necklace, gold dipped saint christopher necklace, gold dipped

  $58.00
  buy 2 get a 3rd free!
 • get lucky, lucky die necklace, sterling silver get lucky, lucky die necklace, sterling silver

  $48.00
  buy 2 get a 3rd free!
 • I heart cheerleading, megaphone charm, sterling silver I heart cheerleading, megaphone charm, sterling silver

  $48.00
  buy 2 get a 3rd free!