necklaces

 • saint christopher black silk necklace, gold dipped saint christopher black silk necklace, gold dipped

  $30.00
 • saint christopher black silk necklace, sterling silver saint christopher black silk necklace, sterling silver

  $26.00
 • i ♥ you full heart berry silk necklace, gold dipped i ♥ you full heart berry silk necklace, gold dipped

  $30.00
 • life is magical unicorn lavender silk necklace, sterling silver life is magical unicorn lavender silk necklace, sterling silver

  $26.00
 • let go winged heart amethyst silk necklace, sterling silver let go winged heart amethyst silk necklace, sterling silver

  $26.00
 • life's a beach starfish yellow silk necklace, sterling silver life's a beach starfish yellow silk necklace, sterling silver

  $26.00
 • karma large 2 linked necklace, gold dipped karma large 2 linked necklace, gold dipped

  $82.00
 • karma double tassel y necklace, sterling silver karma double tassel y necklace, sterling silver

  $74.00
 • I ♥ canada maple leaf red silk necklace, gold dipped I ♥ canada maple leaf red silk necklace, gold dipped

  $30.00
 • I ♥ canada maple leaf red silk necklace, sterling silver I ♥ canada maple leaf red silk necklace, sterling silver

  $26.00
 • tis the season snowflake silver silk necklace, gold dipped tis the season snowflake silver silk necklace, gold dipped

  $30.00
 • let go winged heart amethyst silk necklace, gold dipped let go winged heart amethyst silk necklace, gold dipped

  $30.00